Annonse


Til foresatte - Sikker internettbruk for barn
Formålet med denne veiledningen er å gi barnet ditt større sikkerhet på Internett. Veiledningen er utarbeidet gjennom samarbeid mellom de fleste av Sveriges største nettaktører.

Det svenske Medierådets hjemmeside kan du lese mer, samt bestille informasjonstrykksaker.

1. Gå på nettet sammen med barna
Det er til fordel både for barnet og deg selv om dere oppdager Internett sammen. Prøv å finne fram til nettsteder som er morsomme, spennende og passende sammen. På den måten legges det grunnlag for en fortrolighet som gjør det naturlig å snakke om hva barnet opplever på nettet, selv når det blir litt eldre.

2. Snakk med barnet ditt om Internett
Voksne bruker hovedsaklig nettet til arbeidsoppgaver eller praktiske ting som bankærend eller reisebooking. Barn bruker nettet til helt andre formål. Diskuter med barnet hva det gjør på Internett. Be om å få se favorittstedene og spør om hva som er spennende, artig og fascinerende. Ta deg tid til noen timers praktisk orientering sammen med barnet ditt med jevne mellomrom. La deg ikke avskrekkes, og vær ikke fordømmende.

3. Oppmuntre til god etikk
Internett er et speilbilde av samfunnet med lignende uformelle etiske regler for hvordan en oppfører seg. Beskyttet av nettets "anonymitet" er det lett å la seg rive med, teste grenser og skrive ting som man aldri ville sagt ansikt til ansikt. Understrek viktigheten av å omgås andre på samme måte som man vil bli behandlet selv. Det finnes ulike typer ”netikette” som blant annet handler om ordvalg, tiltaleform og samtaletone på nettet.

4. Bli enige om hvordan dere skal bruke nettet
Avgjør sammen hvilke regler som skal gjelde for deres familie. Bruk gjerne vår sjekkliste for diskusjon med ulike forslag om hva som kan tas opp, f.eks.: Hvordan man behandler personlig informasjon (navn, adresse, telefonnummer, e-post, osv.) Hvordan man opptrer overfor andre (på nettprat/chat, per e-post og ICQ/Messenger osv.) Hva slags nettsteder og aktiviteter som det ikke er akseptabelt å besøke. Oppmuntre gjerne til debatt i barnets skoleklasse. Det er naturligvis en fordel om det finnes felles regler, i klassen eller på skolen, om hvordan Internett skal brukes.

5. Oppmuntre barnet til å være tilbakeholden med personlig informasjon
Mange hjemmesider krever visse personlige opplysninger for at besøkende skal få tilgang til innhold og tjenester. Denne informasjonen er nødvendig av ulike grunner, som f.eks. sikkerhet eller for at tjenestene skal fungere. Det er viktig at barnet er bevisst på når og hvordan det utleverer personlig informasjon. En enkel regel er å bestemme at barnet ikke har lov til å gi ut informasjon som boligadresse, skole, telefonnummer eller bilder av seg selv uten ditt samtykke.

6. Gi ikke barnet lov til å treffe ukjente det har fått kontakt med på nettet, alene.
Internett er en positiv møteplass for å bli kjent med andre og få nye venner. Men for å unngå utrivelige og kanskje t.o.m. farlige situasjoner, er det viktig at barnet ikke treffer ukjente personer uten å være i følge med foreldre, venner eller andre som barnet stoler på.

7. Hjelp barnet ditt å forstå at informasjonen på nettet kan være uriktig
Barn bruker nettet til skolearbeid, for å lære mer og for å finne stoff om sine interesser. Informasjonsmengden er enorm, og det er viktig å være selektiv. Snakk med barnet om kildekritikk, og vis det ulike måter å kontrollere opplysninger på nettet på.

8. Vær ikke for kritisk til ditt barns nysgjerrighet
Barnet kommer ganske sikkert til å havne på nettsider med stoff som både du og barnet finner støtende. Eksempler på dette er porno og rasistiske ytringer. Ikke glem at det er naturlig å være nysgjerrig og ville oppsøke "forbudte sider". Se på dette som en anledning til å diskutere og kanskje sette opp regler. Barnets behov vil endre seg etter hvert som det blir eldre, og det vil få økende rett til informasjon, samtidig som det utvikler større evne til kritisk tekning.

9. Rapporter informasjon og hendelser som du anser for å være ulovlige
Om barnet ditt støter på materiale på nettet som det reagerer sterkt på, er det opp til deg som foresatt å bedømme om dette er ulovlig eller ikke. Om du oppfatter stoffet som ulovlig, anbefaler vi å anmelde forholdet til politiet. Også stoff som oppleves som skadelig eller upassende, kan det være grunn til å rapportere, enten til internettoperatøren eller en instans som behandler saker angående barn og Internett. Det er viktig at barnet føler at du som voksen kan og vil hjelpe til i en slik situasjon.

På nettstedet til svenske SAFT, www.surfalugnt.se, finner du lenker til politiet, operatørenes avdelinger for anmeldelser og myndigheter/organisasjoner som behandler saker vedrørende barn og Internett.

10. Tekniske løsninger kan være til hjelp for å håndtere Internett/b>
Det finnes flere måter å kontrollere og forhindre visse typer internettbruk. Ved hjelp av nettleserens loggverktøy kan man sjekke hvilke hjemmesider barnet har besøkt, og ved bruk av filter kan man hindre tilgang til visse nettsteder. Disse metodene har sine mangler, og det er mulig å påvirke eller omgå dem. Vær oppmerksom på at slike løsninger også kan oppfattes som en krenking av barnets integritet, og dermed ødelegge grunnlaget for fortrolige samtaler om Internett.

På SAFTs hjemmeside kan du lese mer om filterprogram, hvordan de fungerer, fordeler og ulemper, m.m. Du kan også finne noen enkle eksempler på populære aktiviteter blant barn og unge på nettet, f.eks. egne hjemmesider og pratesteder.